Stáž na Elektrárně Dukovany

Akademický pracovník FEKT Ing. Katovský a doktorand Ing. Varmuža vykonali stáž na Elektrárně Dukovany zaměřenou na vyhořelé jaderné palivo.

Datum