Mezinárodní letní škola jaderného inženýrství 2015

VŠB-TUO ve spolupráci s AREVA a Elektrárnou Jaslovské Bohunice zve na Mezinárodní letní škola jaderného inženýrství 2015 s podtitulem

“Selected issues of safety engineering and exploitation of nuclear power plants in the context of EU energy policy”,  akce se koná na Slovensku v Trnavě a v Jaslovských Bohunicích.

Přednášky odborníků CENEN-NET:

Udržitelnost 2015

Přátelé, dokončil jsem text moitorovací zprávy o udržitelnosti, viz níže. Budu vděčný do čtvrtka za připomínky, kdy zprávu zfinalizuji a v pátek doručím na MŠMT. 

Popis udržitelnosti: