Konf. ES 2012 červen

Letošní XI. ročník konference ES 2012 - Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin, kterou pořádá Katedra energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU v Plzni, proběhne 13. - 15. 6. 2012 v Srní na Šumavě. Termín přihlášení příspěvků je 22. 4. 2012. Podrobné informace o konferenci a přihlášení příspěvků najdete na http://kke.zcu.cz/konference/. Srdečně všechny zveme!

Přednáška

Vážení, dne 27.3.2012 v 14:00 v EP110 na ZČU FEL Univerzitní 26 v Plzni bude přednášet Bertrand Barré- Nukleární energie po Fukušimě. Jste všichni srdečně zváni.

Stipendia nabízená Francouzským velvyslanectvím v České republice

Francouzské velvyslanectví v České republice nabízí studentům magisterského, doktorandského a post-doktorandského stupně studií v oborech jaderných věd či mladým diplomovaným českým vědcům působícím v oblasti jaderných věd možnost získání stipendií.Nejzazší termín podání přihlášek včetně veškerých požadovaných dokumentů je pátek 23. března 2012 17 hodin.