Beseda „Svět energie“

Vážení kolegové,

Fakulta elektrotechnická, Fakulta strojní a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze a sdružení CENEN
Vás zvou na besedu

„Svět energie“

s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Ing. Danou Drábovou, Ph.D.

a

zástupcem Skupiny ČEZ

Ing. Pavlem Šimákem