Návrh účastníků konference

Prosím o zaslání návrhů účastníků naší příští konference (únor 2014) na email: jana.petru@vscht.cz


a to nejlépe během měsíce července ...


 Dosud byli navrženi:  • Karol Balog

STU Bratislava, Institute of Safety and Environmental Engineering, Slovensko    • Pawel Regucki  /  Andrzej Tatarek

Wydział Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, Polsko  • Luka Snoj

Jožef Stefan Institute, Slovinsko  • Damien Feron

            EFC, Nuclear Corrosion, France