Formuláře

ÚSPĚŠNĚ PODPOŘENÉ OSOBY - PRACOVNÍCI V DALŠÍM VŽDĚLÁVÁNÍ (Prezenčky, Testy, Certifikáty a Převzetí certifikátu - vyplněné papírově doručit p. Ratajovi, nejlépe i naskenované + foto)

Vloženy 2 zaškrtávací testy pro Horizont 2020. Velký má 17 otázek, malý má 10 otázek. Řešení je na vedlejším listě. Bodovat můžete a nemusíte.

Vložen Certifikát - ještě ne

Vložen podpisový list Převzetí Certifikátu 

 

POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

Příklad bezúplatné Smlouvy pro lektory - poskytovatel služeb vzor 2014  podle nového obč. zákoníku, kde je pro tuto situaci stejný text. Žlutě označené vyměnit = VUT.

Kapitola Obsah smlouvy - § 1746

(1) Zákonná ustanovení upravující jednotlivé typy smluv se použijí na smlouvy, jejichž obsah zahrnuje podstatné náležitosti smlouvy stanovené v základním ustanovení pro každou z těchto smluv.
(2) Strany mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není zvláště jako typ smlouvy upravena.

Příklad bezúplatné Smlouvy pro lektory - poskytovatel služeb vzor 2013 je využitelný pro smlouvy uzavírané do konce roku 2013.

ABláha