Stáž na katedře elektroenergetiky ČVUT

Akademičtí pracovníci z VUT se zúčastnili stáže a síťovaní na katedře elektroenergetiky ČVUT.

Počet: účastníků 2, podpořených 2.

Datum