Konf. ES 2012 červen

Letošní XI. ročník konference ES 2012 - Energetické stroje a zařízení, termomechanika a mechanika tekutin, kterou pořádá Katedra energetických strojů a zařízení Fakulty strojní ZČU v Plzni, proběhne 13. - 15. 6. 2012 v Srní na Šumavě. Termín přihlášení příspěvků je 22. 4. 2012. Podrobné informace o konferenci a přihlášení příspěvků najdete na http://kke.zcu.cz/konference/. Srdečně všechny zveme!

Datum