Doktorandská stáž v OECD NEA

Ing. Matějková (PhD student FEKT VUT) vykonala stáž do Nuclear Energy Agency v Paříži

Datum