Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika

Cílem semináře projektu Cenen-net: Uran v mezinárodních vztazích a Česká republika konaného blokově 15. - 19. 10. 2012 je obeznámit studenty se základními problémy jednotlivých odvětví uranového hospodářství. Seminář je strukturován tak, aby studentům poskytl komplexní pohled na klíčové aspekty využití uranu.

Bezpečnost ruských jaderných projektů a technologií VVER po Fukušimě

Zveme Vás na přednášku Mikhaila Bykova s názvem Bezpečnost ruských jaderných projektů a technologií VVER po Fukušimě, která se uskuteční v úterý 29.5.2012 od 10:00 v prostorách Fakulty strojní ZČU v Plzni. Podrobné informace viz pozvánka

Počet: účastníků 26, podpořených 4 osoby.

Možnosti zapojení Vítkovic do výstavby nových bloků v Temelíně

CENEN-NET, Partnerství v jaderné energetice nové generace

Program seminář

název semináře:   Možnosti zapojení Vítkovic do výstavby nových bloků v Temelíně

datum, místo:  30. 11. 2011 v Ostravě

organizují:  Zdeněk Kadlec (603 715 913), Pavel Kolat

Program:   11:00 sraz účastníků exkurze

Workshop TUL 3.5.2013

Dobrý den všem,

dle plánu stanoveném na minulém workshopu, pořádáme 3.5.2013 na TU v Liberci v rámci projektu CENEN-NET workshop.

 

Předpokládaný začátek akce bude v 10:00

Místo workshopu: Zasedací místnost v suterénu budovy informačního centra.

(Studentská1402/2, 461 17, Liberec 1)

Prosím zájemce o účast, aby se registrovali emailem – vit.honzejk@tul.cz

Stáž do Švédska

Stáž do Švédska se bohužel v avízovaném termínu nemůže konat, protože Švédové mají státní svátek. Byl navržený náhradní termín mezi 10. a 15. srpnem. O detailech budete informování