Stáž na University Ghent

Student se zúčastnil týdenní odborné stáže na University of Ghent v rámci které se se zúčastnil semináře o urychlovačem řízených systémech pořádaného UG spolu s výzkumným ústavem SCK-CEN. Zmiňovaná univerzita se spolu s SCK-CEN podílí na vývoji nového podkritického reaktoru řízeného vnějším neutronovým zdrojem, urychlovačem. Zároveň student navázal kontakty s přednášejícími.

Odborná stáž v SUJV Dubna

Student fakulty FST se v dnech 1. až 22. července zúčastnil odborné stáže v SUJV Dubna, Moskevská oblast, ruská federace a získal informace o chodu ústavu a kontakty na odborníky z oblasti jaderné fyziky a energetiky.

Počet: účastníků1, podpořených 1